James Garrett Davis

December 7 1982

Age 60, Houston

partner: Fred Kunce