Tom Poudrier

November 24 1986

Age 37, Houston, AIDS