Monty Frank Lewis

November 16 1988

Age 31, Houston