Thomas "TJ" Toman

November 18 1992

Age 32, Houston, AIDS