Thomas H. White

October 17 1988

Age 51, Houston, AIDS