Ray McLaren

November 6 1983

Age 30, Houston, AIDS

DOB 9/8/53