Thomas "Pat" Hamilton

September 28 1989

Age 35, Houston, AIDS