Brett James Petrie

September 1 2005

Age 49, Dallas