Thomas P Terrible

July 30 1989

Age 53, Houston, AIDS