Mario Villasante Diaz

April 19 1992

Age 34, Houston, AIDS

 

  

 

latino