T R White

May 20 2005

Age 73, Houston

Partner: John Litzinger