Otis James

May 19 1996

Age 40, Houston

 

black