Scott Clark Peyton

April 15 1990

Age 37, Houston, AIDS