James Thomas McLaughlin

April 15 1987

Age 35, Houston, AIDS