Jeff E Smith

February 3 1993

Age 33, Houston, Austin, AIDS