Jose Luis Perez

November 11 1991

Age 30, Houston, Washington DC, AIDS

 

 

latino